KOULUTUS JA KULTTUURI VAATIVAT TEKOJA

Tasa-arvoinen oppiminen varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, ammatillisessa- ja lukiokoulutuksessa tulee turvata varaamalla siihen riittävät taloudelliset ja opetushenkilöstön resurssit. Lahdessa uhkana on ns. kaupungin talouden tasapainotusohjelma, josta puolueiden kesken vallitsee liikuttava yhteisymmärrys, leikkaisi sivistystoimen määrärahoja seuraavan valtuustokauden puoliväliin mennessä 20 miljoonaa euroa! Rajut leikkaukset kohdistuisivat mm. päivähoitoon, peruskoulutukseen ja kulttuurin ostopalveluihin. 

Kaupunginhallitus halusi kohdentaa jo tämän vuoden talousarvioon tähän 3,7 miljoonan euron leikkaukset. Sosialidemokraatit ja vihreät olivat taipuvaisia 1,8 miljoonan euron leikkauksiin, mutta Asukkaiden Lahti -valtuustoryhmän jyrkkä vastustus sai päät kääntymään ja leikkausesitys kaatui kaupunginvaltuustossa.

SAKKOMAKSUT PALKKATUKITYÖLLISTÄMISEEN

Lahden työttömyys on sitkeästi pysytellyt suurimpien kaupunkien pahimpana, ollen nyt 18 prosentin luokkaa. Kaupunki maksoi v. 2020 työmarkkinatuen kuntaosuutta eli sakkomaksuja valtiolle 18 miljoonaa euroa. Asukkaiden Lahti -valtuustoryhmä esitti lohkaistavaksi tuosta potista palkkatukityöllistämiseen 6,0 miljoonaa euroa, jolloin valtiolta olisi menojen sijaan voitu tulopuolelle kirjata 2 miljoonan euron palkkatuki. On valitettavaa, että tämä esitys ei saanut yhdeltäkään toiselta valtuustoryhmältä tai valtuutetulta kannatusta, joten esitys kaatui kannattamattomana.

JULKISIA SOTE-PALVELUJA KEHITETTÄVÄ

Päijät-Häme on yhdessä Lapin Länsi-Pohjan alueen kanssa siinä kyseenalaisessa joukossa, joka vastoin valmisteilla olevaa valtakunnallista SOTE-uudistusta, on lähtenyt sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämisen tielle. Lahden kokoomuslaisilla oli ratkaiseva osuus siinä, sote-keskusten peruspalvelut yksityistettiin terveysjätti Mehiläiselle.

Asukkaiden Lahti -valtuustoryhmän Seppo Korhonen jätti yhdessä 19 muun kuntavaikuttajan ja asukkaan kanssa valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen painavin valitusperustein. Valittajat ovat luottavaisia siitä, että hallinto-oikeus tullee kesän aikana kumoamaan toteutetun yksityistämisen.

Lahden ja muiden maakunnan kuntien tulee yhdessä kääntää kurssia yksityistämisen tieltä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen tielle, johon myös valtakunnan sote-uudistuksella pyritään. Vanhuksille, vammaisille ja kaikille hoivaa tarvitsevalle tulee turvata oikeus arvokkaaseen elämään. Tämä tarkoittaa mm. kohtuuttomien asiakasmaksujen leikkaamista ja ilmaisia terveyskeskuspalveluja kaikille asukkaille.

KORRUPTION VAARA ON TODELLINEN LAHDEN HALLINNOSSA

Lahden kaupungin tarkastuslautakunta on jo vuosien ajan esittänyt korruption vastaisen toimintaohjelman laatimista. Kaupunginvaltuusto kertaalleen päättikin vuonna 2018 tällaisen ohjelman laatimisesta, mutta kaupungin virka- ja luottamushenkilöjohto onnistuikin vesittämään hankkeen eettisessä ohjeistuksessa.

Rakenteellinen korruptio on keskuudessamme ja sen on viimeksi osoittanut kaupunkiyhtiö Lahti Events oy:n rahoittaminen hallinto-oikeuden ratkaisun ja kuntalain vastaisesti. Lahti Events on suurella todennäköisyydellä siirtänyt verorahojamme 2 miljoonaa euroa ratamaksujen ennakkona KymiRing oy:lle ja joka puolestaan on siirtänyt varat jo Espanjaan MotoGP-oikeudet omistavalle Dorna Sportille lisenssimaksujen ennakkona.

Toinen ajankohtainen esimerkki hyväveli-verkoston elinvoimaisuudesta on kaupungin ja liikemies Tinnilän solmima neljän miljoonan euron tonttikauppa. Pöytäkirjat kertovat, että Asukkaiden Lahti -valtuustoryhmän Seppo Korhonen jäi valtuustossa yksin vastustamaan matkakeskuksen tuntumassa oleva ylihintaisen tontin ostoa.

KOETELLUT MALLIT RATKAISUKSI HUUMEONGELMASSA?

Lahdessa vallitseva sosiaalisen eriarvoisuuden, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden sekä muiden sosiaalisten ongelmien seurauksena nuorten syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja lastensuojelun tarve on kasvussa. Tämän myötä huumeiden käytöstä on muodostunut Lahdessa erittäin vakava ongelma, jonka ratkaisu edellyttää ns. Islannin mallin mukaisesti vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, poliisin, ennalta ehkäisevän päihdetyön ja päättäjien yhteistyötä. Päättäjien on otettava aloitteellinen ja näkyvä rooli tämän ongelman ratkaisussa.

ALOITTEELLISTA VALTUUSTOTYÖTÄ KULUNEELLA VAALIKAUDELLA

 

VALTUUSTOALOITTEITA

Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkausten hyvittäminen Lahden kaupungissa ja hyvinvointiyhtymässä.

Lahden kaupungin, kaupungin yhtiöiden ja -yhtymien perinnän järjestäminen omana työnä perintäyhtiöiden asemasta.

Lahden kaupungin toimet koskien ns. vapaakauppasopimuksia.

Päivähoitomaksujen perinnässä noudatettava asiakaskohtaista harkintaa ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

Lahti perustaa köyhyystyöryhmän ja laatii köyhyyden poistamiseksi ohjelman.

Aloite pormestarimallin kumoamisesta.

Lahden kaupungin vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle edustus kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin.

 

VALTUUSTOKYSYMYKSIÄ 

Valtuustokysymys omistajaohjauksesta perinnän järjestämisessä.

Valtuustokysymys Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän heikennyksistä ja evää-misestä vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämisessä.

Valtuustokysymys omistajaohjauksesta Lahti Energian 25 miljoonan euron voimalakaupasta Koskisen Oy:n kanssa.

Ota koppi tulevaisuudesta. Kutsumme Sinut muuttamaan lahtelaista päätöksentekoa asukkaiden ehdoilla tapahtuvaksi.

Esittelemme kuntavaaliehdokkaamme sivulla KUNTAVAALIT