Kuva: KymiRing, tekstipohja S.K.

Valtuustoaloite 5.10.2020:

LAHTI EVENTSIIN ERITYINEN TARKASTUS

Lahden kaupunginvaltuustolle

Kuntalain edellyttämin tavoin me Lahden kaupunginvaltuuston valtuutetut teemme seuraavan aloitteen: Vaadimme, että kaupunginhallitus velvoittaa Lahti Events Oy:n hallitus kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tekemään erityisen tarkastuksen osakeyhtiölain 7 luvun 7§:n mukaisesti.

Perustelut

1. Lahti Events Oy on ollut jatkuvasti raskaasti tappiollinen ja se ei kykene toimimaan ilman kaupungin jatkuvaa taloudellista tukea.

2. Hallinto-oikeus on antanut lainvoimaisen päätöksen, jossa on kaupunkia kielletty ryhtymästä KymiRing Oy nimisen yhtiön osakkaaksi suunnitellulla kahden (2) miljoonan euron panostuksella.

3. Hallinto-oikeuden päätöksestä huolimatta on perusteltua aihetta epäillä, että Lahti Eventsin kautta KymiRing Oy:n tukemista ja rahoitusta eri sopimusten nojalla edelleen tuetaan merkittävillä summilla.

Tarkastuksen kohteet

4. Yhtiökokous tarvittaessa määrittelee tarkastuksen kohteet. Me allekirjoittaneet vaadimme, että tarkastuksessa aineistosta selvitetään tilikaudet 1.1.-31.12.2017, 1.1.-31.12.2018, 1.1.-31.12.2019 sekä kuluvalta tilikaudelta 9/2020 asti.

5. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin asioihin;

5.1. yhtiön työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja muiden mahdollisten henkilöiden matkustus- ym kuluihin tarkastusjaksoilta,

5.2. kaikki yhtiön sopimukset ulkopuolisten tahojen kanssa,

5.3. erittelyt ”muut liiketoiminnan menot” vuodelta 2019 20 000 euron tarkkuudella

5.4. yhtiö on ilmoituksensa mukaan tehnyt järjestelyjä ja työtä KymiRing Oy:n MOTO GP:n johdosta vuotta 2020 ja tekee edelleen. Mitä nuo työt ja järjestelyt ovat ja kuinka paljon niistä on aiheutunut kuluja ja kustannuksia tarkastusjaksoilta?

5.5. Onko Lahti Events Oy laskuttanut 5.3. kohdassa kerrotuista toimenpiteistä ja mitä yhtiö on niistä mahdollisesti saanut tuloina?

5.6. Yhtiö on ilmoituksensa mukaan allekirjoittanut ”yhteistyösopimuksen” KymiRing Oy:n kanssa. KymiRing Oy on taseensa liitetiedoissa vuodelta 2019 ilmoittanut, että Lahti Events Oy kantaa tapahtumajärjestäjänä ”merkittävän taloudellisen riskin”. Mitkä ovat sopimuksen tarkoittamat riskit Lahti Events Oy:lle? Onko sopimuksessa mainittu rata-alueen vuokrasta tapahtumien aikana ja kuinka suuri se on?

5.7. Kansainvälisen suurkilpailun MOTO GP:n järjestämisoikeudet ovat Dornalla. Mikä on sen lisenssimaksun suuruus ja kuka sen maksaa, KymiRing Oy vai Lahti Events?

5.8. Jos sopimus KymiRing Oy/Lahti Events Oy kattavasti tuo tapahtuman tulot vain Lahti Events Oy:lle, onko jotain sellaista sopimusta, joka määrittelee KymiRing Oy:lle tulevat tuotot, eli, mitkä mahdolliset tuotot on rajattu ulkopuolelle Lahti Events Oy:n ja KymiRing Oy:n sopimuksessa?

Lahdessa 5.10.2020

Seppo Korhonen (Asukkaiden Lahti), Pertti Arvaja (Kd), Jorma Ratia (Ps), Seppo Koskinen (Sdp), Martti Mäkelä (Ps), Maarit Tuomi (Ps), Kalle Aaltonen (Pro Lahti) ja Hannu Kaasinen (Ps)