Sanahelinällä ei lasikattoja murreta

Viime aikoina toisaalla käyty keskustelu tasa-arvosta, lasikatosta ja sen murtumisesta on saanut osin tragikoomisia piirteitä kahdestakin syystä. Yhden naisen valitseminen Mehiläisjohtoisen ”yhteisyrityksen” kuusihenkiseen hallitukseen ei vielä riko lasista kattoa. Toisekseen henkilö, joka sinänsä hyvästä syystä nosti asian esille mediassa, on Lahden kaupunginhallituksessa tehnyt samaan asiaan liittyen päätöksiä, jotka rikkovat räikeästi tasa-arvolakia. Tasa-arvolaissa mm. säädetään, että kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Lahden kaupunginhallitus nimesi 3.8.2020 yhtymäkokousedustajiksi (7.8.2020) kuusi miestä ja yhden naisen. Tässä kaupunginhallitus rikkoi tasa-arvolakia, joten tein päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus yksimielisesti hylkäsi. Perusteluissaan se nojasi kaupungin lakimiehen esittämään mielestäni virheelliseen tulkintaan, ettei tasa-arvolaki koske yhtymäkokousta, ”joka katsotaan kuntalain menettelysäännöksiä sovellettaessa ns. muuksi toimielimeksi”. Höpö höpö sanon minä. Korkein hallinto-oikeus on päätöksen KHO:2017:2 perusteluissa nojannut perustuslakiin todetessaan, että kuntayhtymien päätöksentekoelimineen olevan sellainen julkisen vallan toimija ja käyttäjä, johon tasa-arvolain kiintiösäännöstä sovelletaan. Ennen oikaisuvaatimukseni hylkäämistä saatoin tämän tulkinnan kaikkien kaupunginhallituksen jäsenten tietoon.

Minulle yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, johon tasa-arvo olennaisesti lukeutuu, ei ole sanahelinää ja politikoinnin väline, vaan arvovalinta. Kymmenisen vuotta sitten toimiessani asukasaktiivina Lahden Talojen vuokrataloissa vaihdatin kaupunginhallituksella vuokrataloyhtiön hallituksen jäsenen, jotta hallituksen koostumus olisi tasa-arvolain mukainen. Lahden kaupunginhallitus ei ole ainoa hyvinvointiyhtymän jäsenkunta, joka toimii valinnoissaan tasa-arvolain vastaisesti. Viimeisimmässä yhtymäkokouksessa (7.8.2020), jossa päätettiin sosiaali- terveyspalvelujen yksityistämistä merkitsevän ”yhteisyrityksen” perustamisesta oli kokousedustajista miehiä 23 ja naisia 7. Yhdessäkään yhtymän nykyisen toimitusjohtajan aikana pidetyissä yhtymäkokouksissa naisten osuus kokousedustajista ei ole noussut yli 30 prosentin. Kippis ja kulaus, joten eiköhän ne juhlat lasisen katon murtumisesta kannata lykätä vähän tuonnemmaksi odottamaan päättäjien järkiintymistä.

Seppo Korhonen, kaupunginvaltuutettu (Asukkaiden Lahti)