KymiRing-seikkailu päättymässä katastrofiin?

Lahden kaupunginvaltuusto käsitteli 25.1.2021 minun ja seitsemän muun valtuutetun aloitetta osakeyhtiölain mukaisen erityisen tarkastuksen toimeenpanemisesta kaupungin omistamassa Lahti Eventsissä.

Kaupunginjohtaja ja Lahti Eventsin hallituksen puheenjohtaja eivät kiistäneet väittämääni, että Lahti Events on maksanut KymiRingin tilille ennakkona ratavuokraa 2 miljoonaa euroa. Verorahamme ovat todennäköisesti jatkaneet matkaansa Espanjaan Moto GP:n oikeudet omistavalle Dorna Sportin tilille ennakkona maksettuina lisenssimaksuina. Lahti Eventsin ansainta onnistuessaan perustuisi lipputuloihin ja catering-sopimuksiin. KymiRing-seikkailu on mielestäni kaiken aikaa ollut ”kankkulan kaivo”. Koronaepidemian pitkittyminen merkinnee sitä, ettei MotoGP-kilpailuja järjestetä ensi kesänäkään lainkaan tai korkeintaan ilman yleisöä. Tämä tullee olemaan viimeinen naula Lahti Eventsin arkkuun.

KymiRingiltä ja Espanjasta verorahojamme saamme tuskin takaisin, jolloin maksajia ryhdyttäneen etsimään vastuullisista päättäjistä kaupungin ja Lahti Eventsin johdosta, sillä KymiRingiin uitetut lainarahat ovat kahdella tavalla kuntalain vastaisia. Perustelin asiaa valtuustolle seuraavasti:

Kohta 1: Lahti Eventsille myönnetty vakuudeton 2,8 miljoonan euron laina on Kuntalain 129 § vastainen, sillä kuntalaki määrää seuraavaa:

”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetystä tehtävästä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.”

Kaupunki ei ole vaatinut Lahti Eventsiltä vastavakuutta. Tässä on rikottu kuntalakia ja sen hallinto-oikeus on useissa vastaavissa ratkaisuissa vahvistanut.

Kohta 2: Samalla tavoin, kuin hallinto-oikeuden kumoama pääomasijoitus, myös kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä Lahti-Eventsille myöntämä 2,8 miljoonan euron pitkäaikaislaina saattaa sisältää Eu-säännösten vastaista valtiontukea.

Edellä esitetyistä syistä kaupunginhallituksen päätös tyrmätä Lahti Eventsin erityinen tarkastus on valitettava ja virheellinen. Lain rikkomuksia ei kuitenkaan voi lakaista maton alle, vaan vastuulliset tahot löytävät sen vielä pöydältään.

Seppo Korhonen, kaupunginvaltuutettu (Asukkaiden Lahti)