Parempaan yhteistyöhön

Mediassa on käyty viime aikoina keskustelua rakennusalan pahenevasta työvoimapulasta kasvukeskuksissa. Rakennusteollisuus on lausunut huolensa uuden ammattitaitoisen työvoiman saannista, mutta mennyt itse siitä missä aita on matalin. Vierastyövoimaa on värvätty kantamatta huolta alan koulutuksesta. Koronaepidemia on tuonut tällaiselle toiminnalle uusia haasteita, ja siitä johtunee alan työnantajien nyt julkilausuma huoli.

On erittäin hälyttävää, että ainoastaan viidennes rakennusalan opiskelijoista jää alalle töihin. Tässä rakennusteollisuudella on peiliin katsomisen paikka. Sen tulee viimeinkin kantaa oma vastuunsa ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja nuorten ammattilasten koulutuksesta alalle. Jotta ammattiin kouluttautuvat voivat tehdä osaamisen näyttönsä aidossa työympäristössä, tulee yritysten luottamusmiesten myötävaikutuksella järjestää asianmukainen työnohjaus työpaikalle. Asiansa osaavan työnohjaajan merkitys on suuri opintojen edistymisessä.

Nuoren opiskelijan saapuessa työmaalle, hänet tulee välittömästi ottaa työyhteisöön tiimin jäseneksi ja osoitettava hänellä ohjauksessa ammattitaitoa kasvattavia työtehtäviä. Annettavan tuen määrää riippuu kulloisenkin työn vaativuudesta ja opiskelijan tavasta oppia. Oppilaitoksen ja työpaikan tiiviillä yhteistyöllä saadaan parhaat tulokset aikaan.

Asukkaiden Lahti -kuntavaaliehdokkaat

Taisto Ohtonen, kirvesmies

Ari Shemeikka, raudoittaja