Kela ei kelpuuta Harjun Terveyttä

Pahimmat uhkakuvat Harjun Terveydestä ovat käyneet toteen. Aiemmin on käynyt ilmi, että Kela ei hyväksy Mehiläisen tytäryhtiön Harjun Terveyden antamia lausuntoja, koska se luetaan yksityiseksi terveysalan toimijaksi. Saadessani tämän tietooni, selvitin asiaa perusteellisemmin.

Kelan nettisivuilta on luettavissa, että perustoimeentulon määräytymisessä huomioidaan vain julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuja, kuten lääkärin ja hammashoidon maksut (esim. terveyskeskusmaksut), tilapäisen kotisairaanhoidon tai muun terveydenhuollon työntekijän suorittaman kotikäynnin maksut, poliklinikkamaksut, sairaalan potilasmaksut, hoitoon liittyvän lääkärinlausunnon maksut ja julkisen terveydenhuollon fysioterapian maksut. Sama koskee matkakuluja. Julkisen terveydenhuollon pitää vastata myös hammasproteesin hankinnasta, korjauksesta ja pohjauksesta.

Tämän tultua ilmi, kirjelmöin helmikuun alussa Sosiaali- ja terveysministereille ja ministeriön kansliapäällikölle. Totesin, että on uhkana, että meillä Lahden, Iitin ja Kärkölän asukkailla on edessämme merkittävä-, jopa oikeusturvaamme loukkaava ongelma. Olen nyt kiirehtinyt ministeriön vastausta. Nyt tämä uhkakuva on käynyt pahimmalla tavalla toteen. Kela on evännyt perustoimeentulotuen maksusitoumuksen hammasproteesista seuraavalla päätöksellä:

Perustoimeentulotukea maksusitoumuksiin ei voida myöntää. Liitteeksi tulee toimittaa julkisen hammaslääkärin kustannusarvio hammasproteesin teknisen työn osuudesta. Nyt toimitetut kustannusarviot on toimitettu Harjun Terveys Oy:stä, Launeen hammashoitolasta, joka on osittain yksityinen hoitola. Asia voidaan käsitellä uudelleen, kun toimitat selvityksen julkisesta hammashoitolasta. Yksityinen hammashoito (Mehiläinen Oy 40517412) ei ole perustoimeentulossa huomioitava meno.

Perustuslaki määrää, että julkisen vallan on turvattava yhdenvertaisesti jokaiselle oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Samoin perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden perustoimeentulon turvaan mm. työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen yksityistäminen riistää meiltä nämä perusoikeudet ja vaarantaa terveytemme. Hyvinvointikuntayhtymän on jo ennen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä kumottava sote-palvelujen yksityistäminen ja ottaa välittömästi haltuun Mehiläisen Harjun Terveydelle yksityistetyt palvelut.

Seppo Korhonen

Lahden kaupunginvaltuutettu

Asukkaiden Lahti -valtuustoryhmä